Obchodní podmínky

JLV a.s. zajistí následující služby:
 • Vyřízení objednávky telefonicky na číslech 271 003 220, 271 003 241, E-mailem na adrese: objednávky@jlv.cz
 • Výrobu balených výrobků Dundee
 • Dopravu zboží na místo určení v množství a sortimentu na základě objednávek
 • Výměnu baget s prošlým datem spotřeby za nové dle ceníku na základě vratky potvrzené razítkem a podpisem odběratele
 • Zapůjčení lednic při odběru nad 25 ks denně. V případě zapůjčení se odběratel zavazuje lednici používat pouze pro balené výrobky Dundee a zajistit plnou exklusivitu na prodej balených výrobků Dundee a umístit lednici na viditelné místo
 • Podporu prodeje dodáním propagačního plakátu (A4 ), lišt do chladících regálů a lednic.
 • JLV poskytne odběrateli vždy aktuální ceník balených výrobků Dundee a nabídkové listy, informuje odběratele o změnách a novinkách především ve výrobním programu.
Ostatní ujednání:
 • Odběratel se zavazuje, že nezávadné zboží odebere a zaplatí v dohodnutém termínu
 • Převzetí zboží potvrdí odběratel na kopii faktury a dodacího listu podpisem a razítkem.
 • Cena balených výrobků Dundee bude stanovena na základě cenové hladiny v nabídkovém listu dodavatele
 • Dodavatel neodpovídá za vady na zboží vzniklé prokazatelně vinou odběratele, zejména špatným skladováním

Kontakt

Bc. Filip Briaský
Obchodní manažer
JLV, a.s.
Chodovská 3/228
141 00 Praha 4
Mobil: +420 727 876 023
Tel.: +420 271 003 222
e-mail: filip.briasky@jlv.cz

www.jlv.cz
objednavky@jlv.cz


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů