Obchodní podmínky

JLV a.s. zajistí následující služby:
 • Vyřízení objednávky telefonicky na číslech 271 003 220, 271 003 241, E-mailem na adrese: objednávky@jlv.cz
 • Výrobu balených výrobků Dundee
 • Dopravu zboží na místo určení v množství a sortimentu na základě objednávek
 • Výměnu baget s prošlým datem spotřeby za nové dle ceníku na základě vratky potvrzené razítkem a podpisem odběratele
 • Zapůjčení lednic při odběru nad 25 ks denně. V případě zapůjčení se odběratel zavazuje lednici používat pouze pro balené výrobky Dundee a zajistit plnou exklusivitu na prodej balených výrobků Dundee a umístit lednici na viditelné místo
 • Podporu prodeje dodáním propagačního plakátu (A4 ), lišt do chladících regálů a lednic.
 • JLV poskytne odběrateli vždy aktuální ceník balených výrobků Dundee a nabídkové listy, informuje odběratele o změnách a novinkách především ve výrobním programu.
Ostatní ujednání:
 • Odběratel se zavazuje, že nezávadné zboží odebere a zaplatí v dohodnutém termínu
 • Převzetí zboží potvrdí odběratel na kopii faktury a dodacího listu podpisem a razítkem.
 • Cena balených výrobků Dundee bude stanovena na základě cenové hladiny v nabídkovém listu dodavatele
 • Dodavatel neodpovídá za vady na zboží vzniklé prokazatelně vinou odběratele, zejména špatným skladováním

Kontakt

JLV, a.s.
Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4
Tel.: +420 271003234, +420 271003220

Jonáš ČERNÝ Bc.
oblastní manažer gastro
Mobil: +420 602779421
Tel.: +420 271003294
e-mail: jonas.cerny@jlv.cz

www.jlv.cz
objednavky@jlv.cz


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Elektronická evidence tržeb